Hof van Beroep

Graag open discussies. Argumenteren mag, hit-en-run-technieken niet!
Elke aanval op de politie zal resulteren in een waarschuwing.
Forum rules
Image
Post Reply
Marscommandor
Nieuw op 't forum
Posts: 2
Joined: 04 Nov 2017, 02:29

Hof van Beroep

Post by Marscommandor »

Als een zaak word aangespannen in het hoger beroep is het dan toegelaten voor de verwerende geïntimideerde partij om zich te manifesteren tot manipulatie of eindeloze betwisting van zogenaamde tegenstrijdige conclusies van bewezen medische fout door een wetsdokter?

Verzoekende partij die de belangen van de slachtoffers behartigt komt uit tot op het bod van geenenkele te maken, dit terwijl voorgaande rechter al had bevolen tot uitbetaling dat al volgens geïntimideerde partij geenenkel probleem vormt/vormde.

De verzoekende partij is echter wel in staat de kast ingejaagd te worden naar eventueel cassatieberoep door geïntimideerde partij die zich niet aansprakelijk voelt te zijn.

Zaak loopt al meer dan 20 jaar en dreigt te roekeloos en tergend worden voor weduwe om nog verder bij te wonen wegens overmaat aan muggenzifterij en negligentie geïntimideerde partij namelijk de verzekeringsproblematiek betrokken arts verantwoordelijk geacht? voor het overlijden van haar man.

Weduwe voelt zich dusdanig aangetast door de advocaat van de verzekeringen dat ze de zaak wil vergeten en de manifestaties van een verdere teloorgang van haar rechten te voorkomen naar aanleiding van het bijwonen van deze laatste zitting.

Ik vind het straf dat ze zomaar over lijken kunnen gaan om slachtoffers van medische fouten zo lang te kunnen laten radbraken zonder hiervoor enig recht te verschaffen waarmee ze feitelijk gediend zijn zonder enige excuses op te brengen naar de nabestaanden maar dan nog ne keer te benadrukken dat ze een betere ethos hebben een weduwe nog ne keer willen uitmergelen door te zeggen dat hare man al een verlaagde levensverwachting had voor hij aangekomen was op de spoed.
Kevin_Fox
__________________________
Posts: 261
Joined: 19 Feb 2014, 20:52
Location: Gent

Re: Hof van Beroep

Post by Kevin_Fox »

Ik denk dat u die vraag beter stelt aan een jurist.
Hier vindt u de contactgegevens van de Justitiehuizen die advies verstrekken:

https://www.justitiehuizen.be/adresgege ... eningsuren
inschrijving 2de poging: inschrijving 01/02/2017
Cognitieve proeven VRIJSTELLING
Fysieke proeven :* 2de poging:09/05/2017 =GESLAAGD
INGESCHREVEN INFOSESSIE ETTERBEEK 24/06/2017
Persoonlijkheidsproef: GESLAAGD
Commissie : NIET GESLAAGD
medische proeven:
einde deelname - niet meer actief forum vanaf 28/08/2018
Jens
Moderator
Posts: 636
Joined: 30 May 2010, 12:57

Re: Hof van Beroep

Post by Jens »

Marscommandor wrote:Als een zaak word aangespannen in het hoger beroep is het dan toegelaten voor de verwerende geïntimideerde partij om zich te manifesteren tot manipulatie of eindeloze betwisting van zogenaamde tegenstrijdige conclusies van bewezen medische fout door een wetsdokter?

Verzoekende partij die de belangen van de slachtoffers behartigt komt uit tot op het bod van geenenkele te maken, dit terwijl voorgaande rechter al had bevolen tot uitbetaling dat al volgens geïntimideerde partij geenenkel probleem vormt/vormde.

De verzoekende partij is echter wel in staat de kast ingejaagd te worden naar eventueel cassatieberoep door geïntimideerde partij die zich niet aansprakelijk voelt te zijn.

Zaak loopt al meer dan 20 jaar en dreigt te roekeloos en tergend worden voor weduwe om nog verder bij te wonen wegens overmaat aan muggenzifterij en negligentie geïntimideerde partij namelijk de verzekeringsproblematiek betrokken arts verantwoordelijk geacht? voor het overlijden van haar man.

Weduwe voelt zich dusdanig aangetast door de advocaat van de verzekeringen dat ze de zaak wil vergeten en de manifestaties van een verdere teloorgang van haar rechten te voorkomen naar aanleiding van het bijwonen van deze laatste zitting.

Ik vind het straf dat ze zomaar over lijken kunnen gaan om slachtoffers van medische fouten zo lang te kunnen laten radbraken zonder hiervoor enig recht te verschaffen waarmee ze feitelijk gediend zijn zonder enige excuses op te brengen naar de nabestaanden maar dan nog ne keer te benadrukken dat ze een betere ethos hebben een weduwe nog ne keer willen uitmergelen door te zeggen dat hare man al een verlaagde levensverwachting had voor hij aangekomen was op de spoed.
Wanneer iemand hoger beroep instelt, dan wordt de zaak opnieuw ten gronde bekeken door de appelrechter. Het staat de appellant en de geïntimeerde vrij om hun argumenten naar voor te brengen die zij wenselijk achten voor het slagen van hun vordering(en) in rechte.
Wanneer het zo is dat de rechter in eerste aanleg reeds een vonnis heeft geveld, dan schorst het instellen van het hoger beroep de tenuitvoerlegging van het eerste vonnis niet langer, tenzij de rechter anders heeft bevolen of behoudens wettelijke bepalingen. De appelrechter kan dus anders oordelen over het feit of er al dan niet een schadevergoeding moet worden uitbetaald.
En het cassatieberoep tegen de arresten van een hof van beroep hebben geen betrekking over de grond van de zaak. Hof Hof van Cassatie zal zich enkel buigen over het feit of de wet correct is nageleefd en zal toezicht houden op het feit of er geen "schending is van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen".

Het lijkt me aangewezen om een raadsman te contacteren, die u kan bijstaan voor, tijdens en na de zitting.
Inspecteur van politie
Marscommandor
Nieuw op 't forum
Posts: 2
Joined: 04 Nov 2017, 02:29

Re: Hof van Beroep

Post by Marscommandor »

Zaak is ondertussen ten gronde gelegd en weduwe heeft proces na 20 jaar procederen met zelfde advocaat dan toch de zaak medische fout gewonnen is ter mijner oren gekomen.
De verzekering van de tegenpartij is ten laste gelegd en de arts heeft geen sanctie opgelopen.

De schadevergoeding wordt uiteindelijk dan toch betaald bij wettelijke bepaling en de raadsman heeft goed nieuws voor de weduwe en haar kinderen.

Bedankt voor de feedback
Post Reply